AKCIA O nás Produkty Kontakt
Busmedia 2019 © Busmedia

Je reklama v autobuse efektívna? Podľa odborníkov z oblasti marketingu predstavuje reklama v prostriedkoch MHD jednu z najefektívnejších foriem súčasnosti. Cestujúci prostriedkami MHD sú veľmi širokým spektrom spotrebiteľov, ktorí sa môžu nerušene sústrediť na Vašu reklamu. Je to neporovnateľná výhoda v porovnaní s reklamnými obrazovkami v nákupných centrách, okolo ktorých väčšina spotrebiteľov prejde bez povšimnutia, prípadne vo fitnescentrách a iných prevádzkach, ktoré sú zamerané na úzku skupinu spotrebiteľov.

Kto uvidí moju reklamu? Jednoducho povedané každý, kto nastúpi do autobusu.  Mesačne prostriedky MHD v Banskej Bystrici prepravia viac ako 1 milión cestujúcich. Študenti, pracujúci, dôchodcovia, jednoducho všetci, ktorých chcete osloviť. Priemerná dĺžka jazdy autobusom je 10 minút. Autobusy a trolejbusy premávajú od skorých ranných hodín až do neskorej noci, 365 dní v roku. To vám už pri základnom programe zaručí 960 odvysielaní Vašej reklamy v priebehu dvoch týždňov a to v každom vozidle.

Ako reklama vo vozidlách MHD funguje? LCD obrazovky s uhlopriečkou 56 cm sú umiestnené v autobusoch a trolejbusoch MHD v Banskej Bystrici. Začínajú vysielať automaticky po naštartovaní vozidla. Vaše reklamné spoty v dĺžke 30 sekúnd sa opakujú v pravidelných 15 min. intervaloch alebo častejšie, podľa Vami zvoleného produktu. Reklamné spoty sú vysielané bez zvuku. Cena základného balíka, ktorý garantuje odvysielanie Vašej reklamy 960 krát za dva týždne na každej obrazovke, je 100,-€ bez DPH. V porovnaní s plošnou reklamou v inzertných novinách, ktoré vychádzajú jeden krát týždenne, je reklama v MHD oveľa výhodnejšia.

Projekt BUSMEDIA sa venuje tvorbe a vysielaniu statickej a pohyblivej reklamy na LCD paneloch v autobusoch a trolejbusoch MHD Banská Bystrica. Vysielanie reklamného spotu v autobuse ponúka jednu z najmodernejších dynamických foriem Vašej reklamy. Cestujúci prostriedkami MHD predstavujú širokú škálu spotrebiteľov a veľmi vnímavé obecenstvo. Nie sú obťažovaní hlučnosťou reklamy ako tomu býva v televízii, neprepnú na iný kanál a ani nezahodia reklamné noviny skôr ako uvidia Váš inzerát.